MANAGEMENT
Lukáš Kunst
BOOKING
info@lessirenes.sk
TELEFÓNNE ČÍSLO
+421 949 022 210

SKÚŠOBŇA

Klincová 35, Bratislava - Ružinov

Les Sirénes, o.z.
Klincová 35, Bratislava, Slovakia
Email: info@lessirenes.sk
IČO: 50071343

O.Z. JE ZAPÍSANÉ V REGISTRI VEDENOM NA MINISTERSTVE VNÚTRA SR POD Č. SPISU VVS/1-900/90-47439