MANAGEMENT
Lukáš Kunst
BOOKING
TELEFÓNNE ČÍSLO

Les Sirénes, o.z.
Nám. SNP 10, 81106 Bratislava, Slovakia
Email: info@lessirenes.sk
IČO: 50071343

O.Z. JE ZAPÍSANÉ V REGISTRI VEDENOM NA MINISTERSTVE VNÚTRA SR POD Č. SPISU VVS/1-900/90-47439